Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSSI 7Pc/12/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Skalica
     ECLI:SK:OSSI:2018:2718201072.1

Uznesenie
Okresný súd Skalica v právnej veci navrhovateľa: W. N., nar Súd: Okresný súd Skalica
Spisová značka: 7Pc/12/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2718201072 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slavomír Vaščák
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 200 ms)