Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSK 7T/10/2018
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Mária Tvrdíková
   ECLI:SK:OSSK:2018:8618010176.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd SVIDNÍK, v senáte Súd: Okresný súd Svidník
Spisová značka: 7T/10/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8618010176 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Tvrdíková
ECLI Hužvejovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 24. septembra 2018 vo
veci obv. C. Z., nar. XX.XX.XXXX vo J zasadnutí Okresného súdu Svidník konanom dňa 24. septembra 2018 boli obvinenému C.
Z. položené otázky 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 604 ms)