Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSL 2P/147/2018
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Danka Majdáková
   ECLI: ECLI:SK:OSSL:2018:8518201596.2

Uznesenie
Okresný súd Stará Ľubovňa v rodinnoprávnej veci Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa
Spisová značka: 2P/147/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 8518201596
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková bolo neodkladným opatrením súdu pod sp. zn. 4P/124/2018 zo dňa 31.8.2018
uložené odovzdať dieťa do 2018-15 zo dňa 2.10.2018 súd ustanovil maloletému dieťaťu kolízneho
opatrovníka Obec Čirč.

3 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (673 ms)