Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSN 7Er/325/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Darina Puklušová
   Puklušová
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2018:7612206883.3

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves v exekučnej veci 7612206883
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina 31OdK/225/2018.

3. Podľa § 167f ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na 7.8.2018 bol v Obchodnom vestníku
č. 151/2018 zverejnený oznam správcu JUDr. Vladimíra Kotusa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (367 ms)