Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSN 9Er/596/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Stanislava Semanová
   Semanová
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2018:7612213446.3

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves v exekučnej veci 7612213446
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava konkurz a to v konaní vedenom na OS Košice I pod č. 26OdK/127/2018.

3. Podľa § 167f ods. 1 a 2 2018 zverejnený oznam správcu Slovenskej správcovskej a reštrukturalizačnej, k.s., Košice, Južná 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 122 ms)