Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSN 4Er/379/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Darina Puklušová
   Puklušová
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2018:7613208733.2

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves v exekučnej veci 7613208733
Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina v konaní vedenom na OS Košice I pod č. 31OdK/163/2018.

3. Podľa § 167f ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 OS Košice I pod č. 31OdK/163/2018 dňa 2.5.2018 vyhlásený konkurz, čím došlo k naplneniu
dôvodu na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (460 ms)