Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSN 11Er/662/2017
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Júlia Weiserová
   Weiserová
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2018:7617209278.2

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves v právnej veci 7617209278
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Júlia sp. zn. 32OdK/305/2018. Súdny exekútor uviedol, že si neuplatňuje
náhradu trov exekúcie.

3. Podľa Košice I, v konaní č.
32OdK/305/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok povinného. Vyhlásením konkurzu 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 461 ms)