Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSN 5Er/732/2017
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Denisa Hiščáková
   Hiščáková
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2018:7617210726.2

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves v exekučnej veci 7617210726
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Denisa 2018.

3. Podľa § 167f ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na majetok 6.7.2018 bol v Obchodnom vestníku
č. 129/2018 zverejnený oznam správcu JUDr. Richarda Lukáča, Košice 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 510 ms)