Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSSN 14Em/1/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
    Sudca – JUDr. Matej Okály
     ECLI: ECLI:SK:OSSN:2020:7620200097.3

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves v právnej vec mal. K. Y.Á Súd: Okresný súd Spišská Nová Ves
Spisová značka: 14Em/1/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7620200097
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Matej Okály 2020 - 14 zo dňa 08.01.2020, bolo nariadené neodkladné
opatrenie, v zmysle ktorého sa maloletý K. Y.P to až do právoplatného rozhodnutia vo veci
vedenej tunajším súdom pod sp. zn.: 14P/1/2020.

2 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 908 ms)