Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSN 11Csp/158/2020
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
   Omastová
ECLI: ECLI:SK:OSSN:2020:7620205303.1

Uznesenie
Okresný súd Spišská Nová Ves vo veci

žalobcu Súd: Okresný súd Spišská Nová Ves
Spisová značka: 11Csp/158/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7620205303
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lenka 158/2020 -16 vyzval žalobcu
na zaplatenie súdneho poplatku za návrh v sume 16,50 € v lehote 15 dní 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 760 ms)