Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 1Nt/113/2018
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – Mgr. Michal Frátrik
   ECLI:SK:OSTN:2018:3118010820.2

Uznesenie
Okresný súd Trenčín samosudcom Mgr. Michalom Frátrikom v  Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 1Nt/113/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 3118010820
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Frátrik
ECLI zasadnutí konanom dňa 28.
augusta 2018 rozhodujúc o návrhu na uloženie ochranného psychiatrického 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (741 ms)