Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 26P/25/2018
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Ľubica Balalová
   ECLI:SK:OSTN:2019:3118200969.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Trenčín sudkyňou Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Balalová
ECLI zamestnávateľa R., a.s., u ktorého v období od 03/2018 - 02/2019
dosiahla priemerný čistý príjem 643,59 období od 01/2018
- 02/2019 dosiahol priemernú čistú mzdu vo výške 710,33 Eur mesačne.

6. Maloletý Q 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (648 ms)