Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 38Nsre/45/2019
  Obchodné právo – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Hana Hubináková
   ECLI:SK:OSTN:2019:3119904719.1

Uznesenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci zmeny zápisu v  Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 38Nsre/45/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 3119904719
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Hubináková
ECLI oddiel Sro, vložka číslo
36902/R, č. konania 50Nre/258/2019.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 19.6.2019 dátovej schránky dňa 21.6.2019 a teda posledným dňom na podanie
námietok bol 8. júl 2019. Námietky však 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 237 ms)