Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 3T/52/2020
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Tóthová
   ECLI:SK:OSTN:2020:3120010751.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Trenčín v trestnej veci Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 3T/52/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3120010751 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Tóthová
ECLI 254/2-VYS-TN-2020, pričom nezistila žiadne
závažné porušenia procesných predpisov, ani že by 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 216 ms)