Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 32P/18/2020
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Barbora Čavojská
   ECLI:SK:OSTN:2020:3120200956.4

Uznesenie
Okresný súd Trenčín vo veci účastníka K. K., nar Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 32P/18/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3120200956 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Barbora Čavojská
ECLI Trenčín pod sp.zn. 34Ps/3/2020 o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

V. Žiaden z účastníkov 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 288 ms)