Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSTO 4Er/198/2010 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Topoľčany
    Sudca – Marián Mokoš
     ECLI:SK:OSTO:2019:4610202394.2

Uznesenie
Okresný súd Topoľčany v exekučnej veci oprávneného: EOS KSI 4610202394
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marián Mokoš
ECLI 2019 zo dňa 22.5.2019 mal súd preukázané, že Okresný súd Nitra
uznesením č.k. 27OdK/52/2019 zo dňa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (681 ms)