Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTO 6Er/311/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – Ľuboš Chrenko
   ECLI:SK:OSTO:2019:4613202568.2

Uznesenie
Okresný súd Topoľčany, vo veci exekúcie oprávneného 4613202568
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Ľuboš Chrenko
ECLI zistené, že Okresný súd Nitra uznesením č.k. 30OdK/38/2019 zo dňa
30.04.2019 vyhlásil konkurz na majetok Z  v Obchodnom vestníku zverejnené pod č. 87/2019 dňa
07.05.2019.

3. Súd zistil, že povinný v 2/ rade 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 672 ms)