Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTO 9P/148/2020
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – Mgr. Matúš Staríček
   ECLI:SK:OSTO:2020:4620202381.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Topoľčany sudcom Súd: Okresný súd Topoľčany
Spisová značka: 9P/148/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 4620202381
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Matúš Staríček
ECLI 59/2020 a sp. zn. 9P/208/2019,
pripojenými listinnými dôkazmi a zistil tento skutkový stav veci:

5 eur v auguste 2020. V rodinnom
dome býva sám, pričom t.č. výdavky na rodinný dom sú: elektrina vo 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 084 ms)