Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTT 1T/2/2018
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Marián Dunčko
   ECLI:SK:OSTT:2018:2118010091.2

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Trnava v konaní Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 1T/2/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118010091 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Dunčko
ECLI januára 2018 takto

r o z h o d o l :

Obvinený
ml. E. D., nar. XX.XX.XXXX v J.,
trvale bytom J 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 606 ms)