Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTT 0T/128/2018
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Dušan Szabó
   ECLI:SK:OSTT:2018:2118011360.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Trnava sudcom pre Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 0T/128/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118011360 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Szabó
ECLI poriadok) dňa 30. mája 2018 tento

r o z h o d o l :

Obvinený: C. G., nar. XX.XX.XXXX v S., trvale 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (678 ms)