Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTT 15PP/39/2018
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Dušan Szabó
   ECLI:SK:OSTT:2018:2118011449.1

Uznesenie
Okresný súd Trnava samosudcom JUDr. Dušanom Szabó v trestnej Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 15PP/39/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118011449 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Szabó
ECLI komunikácie dňa 31.
júla 2018 takto

r o z h o d o l :

I/ Podľa § 66 ods. 1 písm. a) a § 66 ods. 2 Tr 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (841 ms)