Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSVK 3Csp/121/2017
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ľuboš Murgaš
   ECLI:SK:OSVK:2018:6217203253.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Veľký Krtíš 6217203253
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Murgaš
ECLI stránke súdu dňa 19. 01. 2018 a žalovaného vyzval podľa § 167 ods. 2 CSP, aby sa k žalobe
vyjadril v  a pojednávanie na prejednanie sporu nenariaďoval.

5. Dňa 19. 03. 2018 súd na úradnej tabuli a  rozsudok verejne vyhlásil dňa 27. 03. 2018.

6. Súd sa oboznámil s listinnými dôkazmi: čestné 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (600 ms)