Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSVK 3Er/355/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
     ECLI: ECLI:SK:OSVK:2018:6217204227.2

Uznesenie
Okresný súd Veľký Krtíš vo veci exekúcie oprávneného 6217204227
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Natália Murgašová 3T/26/2016-63.

2. Súdny exekútor doručil povinnému dňa 02. 02. 2018 prostredníctvom pošty do vlastných rúk
Upovedomenie o začatí exekúcie. Povinný, dňa 12. 02. 2018, t. j. v zákonnej lehote 14 dní od decembra a v januári 2018 platil oprávnenému každý mesiac pravidelne 30 Eur. Mesiac apríl 2017 síce 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 562 ms)