Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSVK 3Er/363/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
     ECLI:SK:OSVK:2018:6217204338.2

Uznesenie
Okresný súd vo Veľkom Krtíši v exekučnej veci oprávneného 6217204338
Dátum vydania rozhodnutia: 10. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Ruman
ECLI exekúciu zastavil a rozhodol o trovách exekúcie.

3. Súd má z Obchodného vestníka č. 19/2018 zo dňa vydania 26.01.2018 preukázané, že Okresný
súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 4OdK/31/2018 zo dňa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (728 ms)