Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSVT 3Csp/84/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
     Hurtová
ECLI: ECLI:SK:OSVT:2017:8817202282.1

Uznesenie
Okresný súd Vranov nad Topľou v spore žalobcu Súd: Okresný súd Vranov nad Topľou
Spisová značka: 3Csp/84/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 8817202282
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tatiana rozhodnutie
nemusí obsahovať odôvodnenie.

5. Ak po 01. júli 2017 odignoruje poplatník súdom určenú lehotu nové ustanovenia platia aj
na konania začaté pred 01. júlom 2017.

6. Žalobca však napriek výzve v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (4 220 ms)