Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSVT 3Er/216/2016 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
     Hurtová
ECLI: ECLI:SK:OSVT:2020:8816202141.2

Uznesenie
Okresný súd vo Vranove nad Topľou v exekučnej 8816202141
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tatiana súdu Trenčín
zo dňa 17.06.2020, č. k. 4OdK/274/2020 podáva podnet na zastavenie exekúcie a zároveň si 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 820 ms)