Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSZA 10Cbi/6/2016 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Žilina
    Sudca – JUDr. Lenka Müllerová, PhD.
     ECLI: ECLI:SK:OSZA:2018:5116219426.8

Uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci žalobcu: B.. N. O  ECLI:SK:OSZA:2018:5116219426.9

Opravné uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci žalobcu: B.. N. O., O  Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr., PhD. Lenka Müllerová vydania rozhodnutia: 25. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr., PhD. Lenka Müllerová
ECLI OV č. 17/2018 dňa 24.01.2018,
odvolal z funkcie správcu úpadcu IV. Capital, a.s. a súčasne do 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (858 ms)