Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZA 1OdK/125/2018
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Gabriela Bargelová
   ECLI: ECLI:SK:OSZA:2018:5118208638.1

Uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa Súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka: 1OdK/125/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 5118208638
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Bargelová eur, zložený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 05.06.2018 a vedený pod položkou registra 808/2018 2018.

3. Podľa vety tretej a štvrtej § 3 ods. 2 ZKR, fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (628 ms)