Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSZA 9Pu/19/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Žilina
     ECLI: ECLI:SK:OSZA:2018:5118210503.4

Uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci: C. L., nar Súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka: 9Pu/19/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5118210503 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Lečko, PhD Okresný súd Žilina uznesením č. k. 9Pu/19/2018-4 zo dňa 02.07.2018, začal konanie o prípustnosti
prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

2. Uznesením č. k. 9Pu/19/2018-9 zo dňa 02.07.2018 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 498 ms)