Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZH 24Ps/2/2018
  Rodinné právo – Schválenie právneho úkonu
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Vladimír Šalamún
   Šalamún
ECLI: ECLI:SK:OSZH:2018:6418202060.2

Uznesenie
Okresný súd Žiar nad Hronom v konaní vo veci Súd: Okresný súd Žiar nad Hronom
Spisová značka: 24Ps/2/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6418202060
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Žiar nad Hronom (ďalej len „okresný súd“) bol dňa 11. 04. 2018 doručený návrh,
ktorým navrhovatelia darovaciu zmluvu k nehnuteľnosti špecifikovanej v návrhu.

2. Dňa 14. 05. 2018 navrhovatelia doručili 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (712 ms)