Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSZH 9P/3/2021 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
    Sudca – JUDr. Igor Valent
     ECLI:SK:OSZH:2021:6421200181.1

Uznesenie
Okresný súd Žiar nad Hronom vo veci starostlivosti súdu o  Súd: Okresný súd Žiar nad Hronom
Spisová značka: 9P/3/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu 6421200181
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Igor Valent
ECLI Okresnému súdu Žiar nad Hronom (ďalej len
„okresný súd“) dňa 18. 01. 2021 domáhal, aby okresný súd kričala. Mal. L. reagoval obranou slovne, alebo sa odmlčal.

4. Dňa 11. 01. 2021 matka mal. L 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (7 629 ms)