Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSZV 5P/144/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Zvolen
    Sudca – Mgr. Eva Jombíková
     ECLI:SK:OSZV:2018:6718203246.2

Uznesenie
Okresný súd Zvolen vo veci starostlivosti o maloletú K. Š., K  Súd: Okresný súd Zvolen
Spisová značka: 5P/144/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6718203246 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Eva Jombíková
ECLI 2018-7
zo dňa 07.06.2018 vyzval otca, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia svoj návrh 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (774 ms)