Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZV 7Pc/6/2018 – KSBB 13CoP/60/2018
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Konáriková a JUDr. Peter Kvietok
   priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Konáriková
ECLI: ECLI:SK:OSZV:2018:6718203482.1

ROZSUDOK V MENE Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 13CoP/60/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6718203482.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z  Zvolen, č. k. 7Pc/6/2018-10 zo dňa 26. 07.
2018, takto

r o z h o d o l :

I. Odvolanie navrhovateľky o d 105 zo
dňa 24. 11. 2015 počnúc mesiacom január 2018, kedy syn nadobudol plnoletosť a aby syna zveril 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (670 ms)