Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZV 17P/16/2018
  Rodinné právo – Schválenie právneho úkonu
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Bohuš Hruška
   ECLI:SK:OSZV:2018:6718204786.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Zvolen, v konaní pred Súd: Okresný súd Zvolen
Spisová značka: 17P/16/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6718204786 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Bohuš Hruška
ECLI svojím uznesením č.k. 17P 16/2018-5 zo dňa 12. 9. 2018 začal konanie o
schválení právneho úkonu 2018 rodičia zhodne uviedli, že žiadajú tento právny úkon schváliť, nakoľko
majetok po poručiteľke 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 091 ms)