Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSZV 11Er/2108/2006 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Zvolen
     ECLI: ECLI:SK:OSZV:2019:6706204040.2

Uznesenie
Okresný súd Zvolen vo veci exekúcie oprávneného N.. T 6706204040
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Svoreňová Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.
5OdK/886/2019 zo dňa 17.09.2019, ktoré bolo zverejnené v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 767 ms)