Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZV 13Cb/2/2020
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Juraj Lehotský
   ECLI:SK:OSZV:2020:6720200520.4

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Zvolen v konaní pred Súd: Okresný súd Zvolen
Spisová značka: 13Cb/2/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6720200520 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 11. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Lehotský
ECLI Okresný súd Zvolen v zmysle žalobného návrhu vydal platobný rozkaz pod sp. zn. 13Cb/2/2020-32
zo dňa Okresný súd
Zvolen uznesením sp. zn. 13Cb/2/2020-49 zo dňa 17.06.2020 predmetný platobný rozkaz zrušil v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (827 ms)