Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZV 14Cb/6/2020
  Obchodné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Ľudmila Ostrolucká
   ECLI:SK:OSZV:2020:6720201549.1

Uznesenie
Okresný súd Zvolen, v právnej veci žalobcu ČSOB Leasing, a  Súd: Okresný súd Zvolen
Spisová značka: 14Cb/6/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6720201549 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ľudmila Ostrolucká
ECLI 2020, doručeným tunajšiemu súdu dňa 03. 04. 2020 domáhal
zrušenia zabezpečovacieho opatrenia 2019 podaním návrhu na vykonanie exekúcie. Dňa 27. 01. 2020 súdny exekútor JUDr.
Mário Mičák vydal 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (597 ms)