Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZV 0T/23/2021
  Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
   ECLI:SK:OSZV:2021:6721010142.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Zvolen vydáva Súd: Okresný súd Zvolen
Spisová značka: 0T/23/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6721010142 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Kollár
ECLI XXXX vo M., trvale bytom M., Y. O. XXX/XX

j e v i n n ý ,

že
dňa 18. 03. 2021 v čase o 22.10 hod 18. 02. 2021, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 18. 02. 2021 uznaný
vinným zo spáchania priestupku 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (898 ms)