Hlavný štátny radca v odbore justičnej spolupráce Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Hlavný štátny radca v odbore justičnej spolupráce vtrestných veciach a európskych záležitostí

Organizácia – Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí, sekcia medzinárodného práva

Miesto výkonu práce – Bratislava, Župné námestie 13

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.