Sudca – Krajský súd Bratislava Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Sudca

Organizácia – Krajský súd Bratislava

Miesto konania – 02.06.2014

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Výberová komisia

JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Roman Bolebruch, JUDr. Tibor Kubík, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Ľuboš Sádovský

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
Mgr. Marián Degma vyhlásenie
JUDr. Ing. Mario Dubaň vyhlásenie
Mgr. Marcela Kosová vyhlásenie
JUDr. Marián Mačura vyhlásenie
JUDr. Zuzana Mališová vyhlásenie
JUDr. Peter Šamko vyhlásenie
JUDr. Peter Štift vyhlásenie
Mgr. Adela Unčovská vyhlásenie
JUDr. Danica Veselovská vyhlásenie
Mgr. Patrícia Železníková vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.