Hlavný štátny radca v odbore implementácie projektov Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Hlavný štátny radca v odbore implementácie projektov

Organizácia – Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor implementácie projektov - sekcia informatiky a riadenia projektov

Miesto výkonu práce – Bratislava, Župné námestie 13

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.