Výber na voľné štátnozamestnanecké miesto hlavný Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Výber na voľné štátnozamestnanecké miesto hlavný referent – asistent

Organizácia – Okresný súd Bratislava I

Miesto výkonu práce – Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava zasadacia miestnosť č. 191

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.