Sudca – Okresný súd Bratislava IV Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Sudca

Organizácia – Okresný súd Bratislava IV

Miesto výkonu práce – Saratovská 1/A, Bratislava

Miesto konania – 30.09.2013

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, č. dv. 191

Výberová komisia

JUDr. Mária Čechovičová, JUDr. Eva Fulcová, JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Ľuboš Sádovský

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
Mgr. Mirka Báňasová vyhlásenie
JUDr. Michaela Buceková vyhlásenie
Mgr. Jana Černá vyhlásenie
Mgr. Zuzana Gašpírová vyhlásenie
Mgr. Barbora Hanusová vyhlásenie
JUDr. Lucia Horváthová vyhlásenie
JUDr. Andrea Janíková vyhlásenie
JUDr. Jana Jurčová vyhlásenie
JUDr. Peter Kalata vyhlásenie
Mgr. Veronika Kaňová vyhlásenie
JUDr. Karina Kissová vyhlásenie
JUDr. Mgr. Eva Meruňková vyhlásenie
JUDr. René Milták vyhlásenie
JUDr. Karol Rihák vyhlásenie
JUDr. Branislav Šašinka vyhlásenie
JUDr. Miroslav Šedivec vyhlásenie
JUDr. Dušan Szabó vyhlásenie
JUDr. Iveta Tarabčáková vyhlásenie
Mgr. Iveta Tarhajová vyhlásenie
JUDr. Alexander Vagovics vyhlásenie
Mgr. Eva Vallová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.