Predseda súdu – Okresný súd Bratislava I Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda súdu

Organizácia – Okresný súd Bratislava I

Miesto konania – 08.08.2013

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava o 14,00 hod. Zmena času výberového konania: v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z. sa výberové konanie uskutoční o 11.00 h.

Výberová komisia

Mgr. Angela Balázsová, JUDr. Jaroslav Chlebovič, JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Jozef Maruščák a JUDr. Ľuboš Sádovský

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Eva Fulcová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.