Predseda súdu – Krajský súd Prešov Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda súdu

Organizácia – Krajský súd Prešov

Miesto konania – MS SR, Župné nám. 13, Bratislava o 11,00 hod.

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Výberová komisia

JUDr. Ľudmila Babjaková, prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., PhDr. Ivan Rapoš, JUDr. Eva Šofranková a JUDr. Juraj Sopoliga

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Irena Dobňáková vyhlásenie
JUDr. Anna Ilčinová vyhlásenie
JUDr. Anna Kovaľová vyhlásenie
JUDr. Anton Lukáč vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.