Predseda senátu – Najvyšší súd Slovenskej Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda senátu

Organizácia – Najvyšší súd Slovenskej republiky – občianskoprávne kolegium

Miesto výkonu práce – NSSR Župné nám.13 ,814 90 Bratislava

Miesto konania – 21.09.2015

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

NSSR Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Ján Auxt 120 1. vyhlásenie
JUDr. Mária Šramková 119 2. vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.