Oznámenie o vyhlásení výberu na jedno voľné Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Oznámenie o vyhlásení výberu na jedno voľné štátnozamestnanecké miesto hlavný radca, vyšší súdny úradník

Organizácia – Okresný súd Bratislava V – súdny výkon

Miesto výkonu práce – Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 6-12, Bratislava

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.