1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Aktuálne výberové konanie

Pozícia – 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný referent – asistent

Organizácia – Okresný súd Komárno

Miesto výkonu práce – Okresný súd Komárno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.