Sudca – Krajský súd Bratislava Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Krajský súd Bratislava – 2-miesta občianskoprávne kolégium, 1-miesto správne kolégium

Miesto výkonu práce – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Miesto konania – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, miestnosť č. dv. 242 (II. posch.)

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Výberová komisia

Člen, Členka, JUDr. Dáša Filová, JUDr. Janka Gažovičová, JUDr. Roman Huszár, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Nora Vladová

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.