Sudca – Krajský súd Bratislava Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Sudca

Organizácia – Krajský súd Bratislava – 2-miesta občianskoprávne kolégium, 1-miesto správne kolégium

Miesto výkonu práce – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Miesto konania – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, miestnosť č. dv. 242 (II. posch.)

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Výberová komisia

Členka, JUDr. Dáša Filová, JUDr. Janka Gažovičová, JUDr. Roman Huszár, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Nora Vladová

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Otília Belavá vyhlásenie
JUDr. Juraj Danko vyhlásenie
JUDr. Jeannette Hajdínová vyhlásenie
JUDr. Mariana Harvancová vyhlásenie
JUDr. Monika Jakubová vyhlásenie
JUDr. Michaela Králová vyhlásenie
JUDr. Andrea Krišková vyhlásenie
JUDr. Zuzana Kučerová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.